| Overheid, Provincies & Gemeente

Voor overheidsinstanties is veiligheid erg belangrijk. Toegang tot ruimtes als archieven, toegang tot gebouwen als gemeentehuizen en kantoorpanden voor ambtenaren, werktijden van ambtenaren, taken van ambtenaren, al deze gegevens kunnen in één veilige online omgeving gehandhaafd worden. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden en wordt de algemene veiligheid verhoogd.

Het inloggen op computers op flexplekken kan voortaan gemakkelijker gebeuren door het scannen van de code vanuit de app, waardoor de pc herkent wie erachter zit en automatisch naar dit account verspringt. Hierdoor zijn gegevens veilig opgeborgen en kunnen ze enkel bekeken worden door de personen die hier recht toe hebben.

Kluisjes kunnen gekoppeld worden aan het account van de ambtenaar, zodat deze altijd veilig zijn spullen op kan bergen en hier zelf bij kan komen. Deze worden enkel geopend wanneer hijzelf of een bevoegde (leidinggevende) hier opdracht tot geeft via de app. Ambtenaren kunnen gegevens via de app veilig met elkaar delen. Door het beveiligde account en mogelijkheden tot identiteitsscan kan iemand zeker zijn dat een bestand enkel gezien wordt door degene voor wie het bedoeld is.

''MAKES IT ALL EASIER''

Bezoek
Bezoekersregistratie kan vooraf plaatsvinden door middel van een Q2G code per mail naar de genodigde te sturen, deze scant hem met zijn telefoon waarna de afspraak is bevestigd. Als de benodigde veiligheid checks gedaan zijn krijgen beide partijen een seintje. De bezoeker kan door middel van een scanpoortje naar binnen en ziet in de app precies waar en wanneer hij of zij ergens verwacht wordt. Indien er extra veiligheidsmaatregelen gelden kunnen deze ingebouwd worden zoals de beveiliging/ detectiepoortjes. Ook kan de uitnodigde partij de bezoeker een parkeerkaart toebedelen via de applicatie of de ov-kosten voldoen, indien gewenst zelfs op voorhand, deze rit kan gecontroleerd worden om te zien of er met deze gift juist wordt omgegaan.

Vergaderen | Overleg
Door middel van de voice-to-tekst-functie kan een vergadering automatisch omgezet worden tot notulen. Het overleg kan versleuteld intern opgeslagen worden en enkel met toestemming van alle personen welke erbij waren teruggeluisterd worden door een akkoordverzoek te versturen. Indien deze door alle betrokkende is geaccepteerd kan het gesprek teruggehaald worden. Daarnaast zal er via de app een veilige verbinding aanwezig zijn waarlangs beeldbellen mogelijk is, om vergaderingen of gesprekken zelfs vanaf een afstand real time te kunnen bijwonen. Hierdoor kunnen dagen efficiënter ingedeeld worden, waardoor er meer werk verricht kan worden, ook zijn zo reeds gehamerde stukken inzichtelijk. Elke deelnemer kan inloggen en stukken/ presentaties indienen en delen. Desgewenst kunnen er dossiers aan gekoppeld worden en kan er ten tijde van de vergadering via de zoekbalk in het dossier gezocht worden. Q2G brengt een eind aan de stapels papier, via een groot digibord heeft eenieder alles bij de hand. Iedereen met een iPad/ tablet uitrusten, zo kan iedereen iets inbrengen of zijn of haar presentatie naar het hoofdboard sturen en krijgt iedereen na afloop de notulen. Zo voorkom je dat men vergadert om te vergaderen, de voorzitter stuurt afvinkpunten en als iedereen deze accepteert is het onderwerp gesloten